İÇİNDEKİLER                                                                                        (English)

                                                                                        

İlk Hazırlama

Son Değişiklik 

1

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası

RG. 11.06.86 EK I A.E.18

RG. 16.07.97 EK I A.E.37

2

Kurullar

 

 

 

2.1. Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekretaryasının Kuruluş Tüzüğü

RG 17.02.88 EKIII A.E.86

RG.06.07.00 EKIII A.E.428

 

2.2. Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu'nun Çalışma ve Karar Alma Esasları Tüzüğü

RG18.10.10 Ek III AE 638

 

3

Okullar Kuruluş Mevzuatı

 

 

 

3.1. Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

RG 12.08.88 EKIII A.E369

RG 09.10.00 EKIII A.E 694

3.2. Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’nun Kuruluş, Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü

 

 

3.3. Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu’nun Kuruluş, Kadro ve Çalışma Tüzüğü

 

 

      3.4. Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Kuruluş, Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü

 

 

      3.5. Adalet Meslek Yüksek Okulu'nun Kuruluş, Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü

19.01.2012 RG 12 EKIII AE 28

 

      3.6. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Tüzüğü

22.05.2014 RG 122 EKIII AE 328

 

4

Enstitüler Kuruluş Mevzuatı

 

 

 

4.1. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

 R.G. 27.04.89 EK III A.E.189

 R.G. 18.07.12 EK IV A.E.135

4.2. İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

 

 

4.3. Uzaktan Eğitim Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

 

 

5

Öğrenciler ile ilgili Mevzuat

 

 

 

5.1. Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü

 

 

5.1.1. Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği

 

 

5.1.2. Öğrenci Bursları ve İndirimli Öğrenim Ücreti Uygulama Yönetmeliği

 

VYK 06.10

5.1.3.     

 

 

5.1.4. Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği

 

Sen 02.12.08 S08/295-3

5.1.5. Ders Kayıt Yönetmeliği

 

 

5.1.6. Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği

 

 

5.1.7. Çift Anadal Programları Kayıt, Kabul ve Uygulama Yönetmeliği

 

 

5.1.8. Yandal Programı Yönetmeliği

 

 

5.1.9. Yaz Dönemi Ders Yönetmeliği

Sen 18.12.1996 S96/150-5

Sen 31.03.10 S10/316-3

5.1.10. Öğrenim Harç Yönetmeliği

VYK-24.02.11, 10-11/14-7

 

5.1.11. Öğrenci Danışmanlığı Yönetmeliği

Sen 22.07.2011  S11/337-4

 

            5.1.12. Pedagojik Formasyon Programı Uygulama Yönetmeliği

Sen.22.12.10 S10/328

 

            5.1.13. Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönetmeliği

Sen 19.02.14 S14/366-8

 

5.2. Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

 

5.3. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi - Öğretim, Sınav ve Başarı Yönetmeliği

 Sen - 361

 

5.4.   Lisansüstü Programı Öğrencileri ile ilgili Mevzuat

 

 

5.4.1.      Lisansüstü Programlara Kayıt ve Kabul Yönetmeliği

 

 

5.4.2.      Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

 

5.4.3       Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Lisansüstü Burs Yönetmeliği

 

 

5.4.4       Lisansüstü Uzaktan Eğitim Uygulama Yönetmeliği

 

 

5.4.5       Lisansüstü Program Ücreti Uygulama İlkeleri

VYK-23.01.2013, 12-13/11(a)-5

 

5.4.6       Çift Yüksek Lisans Derecesi Kayıt, Kabul ve Uygulama Yönetmeliği

Sen-12/346-02.05.12

 Sen-12/354-26.12.12

5.4.7       Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönetmeliği

 

 

 5.5.   Engelli Öğrenci Birimi İlkeleri

 

6

Akademik Personel ile ilgili Mevzuat

 

 

 

6.1. Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü

 

R.G.28.01.10 EKIII A.E.221

6.1.1. Akademik Personelin Burs ve Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmaları Yönetmeliği

 

 

            6.1.2. Akademik Personelin Disiplin Yönetmeliği

 

 

6.1.3. Akademik Personelin Haftalık Ders Yükü Ve Ek Ders Yükü Hesaplama İlkeleri

 

 

6.1.4. Akademik Personelin Teknopark Şirketleri Kurma ve Teknopark Şirketlerinde Görev Alma Esasları Yönetmeliği

 

 

6.1.5. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliği

Sen 07.11.12 11/352-8 VYK 07.12.12 11-12/7-4

 

6.1.6. Akademik Personelin Atama Yönetmeliği

 

 

     6.2. Akademik Personelin Ünvan Tüzüğü

 

 

     6.3. Kıstaslar / İlkeler

VYK 07-08/2-5(a) 04.10.2007

 

        6.3.1. Akademik Değerlendirme Kıstasları

 

 

     6.3.2. Akademik Personelin Haftalık Ders Yükü ve Ek Ders Yükünün hesaplanmasına ilişkin ilkeler

 VYK 11-12/33-8, 21.06.2013

 

      6.3.3 Bilimsel Araştırmalar Destek İlkeleri

 UYK Nisan 2011

 

 

      6.3.4 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap-C) Uygulama İlkeleri

 

 

7

Yönetsel Personel ile ilgili Mevzuat

 

 

 

7.1.   Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü

 

 

7.1.1. Yönetsel Hizmetler Personelinin Performans Değerlendirme ve Sicil Yönetmeliği

 

 

7.1.1.1. Yönetsel Hizmetler Personeli Atama, Terfi ve Ödüllendirme İlkeleri

 

 

7.1.2. Yönetsel Hizmetler Personelinin Disiplin Yönetmeliği

 

 

8

Diğer Mevzuat

 

 

 

     8.1. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları

 

 

8.2.   Satın Alma ve İhale Tüzüğü

 

 

8.2.1. Demirbaş Yönetmeliği

 

 

8.3. Döner Sermaye Tüzüğü

 

 

8.3.1. Döner Sermaye Satın Alma ve İhale Kuralları

 

 

     8.4. Lojman ve Misafirhane Kullanım Yönetmeliği

 VYK 07-08/32(b)-5  18.09.2008

 VYK 11-12/20-4  01.03.2012

     8.5. D.A.Ü. Senatosu Müfredat İlke ve Kuralları

 

 

     8.6. Araştırma ve Uygulama Merkezi Çalışma İlkeleri

 

 

                               

                                Ek - 1 : Mevzuat Hazırlama Formatı