İÇİNDEKİLER                                                                                        (English)

                                                                                        

1

Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası

2

Kurullar

 

2.1. Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekretaryasının Kuruluş Tüzüğü

 

2.2. Doğu Akdeniz Üniversitesi Senatosu'nun Çalışma ve Karar Alma Esasları Tüzüğü

3

Okullar Kuruluş Mevzuatı

 

3.1. Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

3.2. Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’nun Kuruluş, Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü

3.3. Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu’nun Kuruluş, Kadro ve Çalışma Tüzüğü

      3.4. Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Kuruluş, Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü

      3.5. Adalet Meslek Yüksek Okulu'nun Kuruluş, Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü

      3.6. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Tüzüğü

4

Enstitüler Kuruluş Mevzuatı

 

4.1. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

4.2. İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

4.3. Uzaktan Eğitim Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

5

Öğrenciler ile ilgili Mevzuat

 

5.1. Öğretim, Sınav ve Başarı Tüzüğü

5.1.1. Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği

5.1.2. Öğrenci Bursları ve İndirimli Öğrenim Ücreti Uygulama Yönetmeliği

5.1.3.     

5.1.4. Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği

5.1.5. Ders Kayıt Yönetmeliği

5.1.6. Üniversite Dışından Ders Alma Yönetmeliği

5.1.7. Çift Anadal Programları Kayıt, Kabul ve Uygulama Yönetmeliği

5.1.8. Yandal Programı Yönetmeliği

5.1.9. Yaz Dönemi Ders Yönetmeliği

5.1.10. Öğrenim Harç Yönetmeliği

5.1.11. Öğrenci Danışmanlığı Yönetmeliği

            5.1.12. Pedagojik Formasyon Programı Uygulama Yönetmeliği

            5.1.13. Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönetmeliği

5.2. Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

5.3. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi - Öğretim, Sınav ve Başarı Yönetmeliği

5.4.   Lisansüstü Programı Öğrencileri ile ilgili Mevzuat

5.4.1.      Lisansüstü Programlara Kayıt ve Kabul Yönetmeliği

5.4.2.      Lisansüstü Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

5.4.3       Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Lisansüstü Burs Yönetmeliği

5.4.4       Lisansüstü Uzaktan Eğitim Uygulama Yönetmeliği

5.4.5       Lisansüstü Program Ücreti Uygulama İlkeleri

5.4.6       Çift Yüksek Lisans Derecesi Kayıt, Kabul ve Uygulama Yönetmeliği

5.4.7       Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönetmeliği

 5.5.   Engelli Öğrenci Birimi İlkeleri

 

 5.6.   Öğrenci Asistan Görevlendirme ve Eğitime Katkı İlkeleri

6

Akademik Personel ile ilgili Mevzuat

 

6.1. Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü

6.1.1. Akademik Personelin Burs ve Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmaları Yönetmeliği

            6.1.2. Akademik Personelin Disiplin Yönetmeliği

6.1.3. Akademik Personelin Haftalık Ders Yükü Ve Ek Ders Yükü Hesaplama İlkeleri

6.1.4. Akademik Personelin Teknopark Şirketleri Kurma ve Teknopark Şirketlerinde Görev Alma Esasları Yönetmeliği

6.1.5. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliği

6.1.6. Akademik Personelin Atama Yönetmeliği

     6.2. Akademik Personelin Ünvan Tüzüğü

     6.3. Kıstaslar / İlkeler

        6.3.1. Akademik Değerlendirme Kıstasları

     6.3.2. Akademik Personelin Haftalık Ders Yükü ve Ek Ders Yükünün hesaplanmasına ilişkin ilkeler

      6.3.3 Bilimsel Araştırmalar Destek İlkeleri

 

        1-Arastirmaci_Tesvik_Odulu_Basvuru_TR_2018

        2a-Atif_Odulu_Basvuru_TR_2018

        2b-Atif_Listesi_Template_Tr

        3a-BAPC_Basvuru

        3b-BAP_C_Hakem_Degerlendirme

        3c-BAP_C_PDG_Degerlendirme

        3d-BAPC_Gelisme_Raporu

        3e-BAPC_Gelisme_Raporu_Degerlendirme

        3f-BAPC_Nihai_Karar

        3g-BAPC_SatinAlma

        3h-BAPC_Sonuc_Raporu

        3i-BAPC_Sonuc_Raporu_Degerlendirme

        4a-Konferans_Destek_Formu_TR_2017

        4b-Konferans_Destek_Formu_TR_2017_ydk

        5a-Yayin_Odulu_Basvuru_Scopus_TR_2020

        5b-Yayin_Odulu_Basvuru_WOS_TR_2020

        5c-Yayin_Odulu_Basvuru_WOS_Mezun_TR_2020

        5d-Yurtdisi_Yayin_Destegi_Basvuru_TR_2020

        5e-Yayin_Basari_Plaket_Odulu_TR_2021

        6-Atif_Listesi_Template_En

        7-Tesvik_Faaliyet_Tablosu

 

      6.3.4 Bilimsel Araştırma Projeleri (Bap-C) Uygulama İlkeleri

 

      6.3.5 Araştırmacı Teşvik İlkeleri

 

      6.3.6 Ders Bazlı Özel Sözleşmeli Akademik Personel (DÖSAP) Görevlendirme İlkeleri

7

Yönetsel Personel ile ilgili Mevzuat

 

7.1.   Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü

7.1.1. Yönetsel Hizmetler Personelinin Performans Değerlendirme ve Sicil Yönetmeliği

7.1.1.1. Yönetsel Hizmetler Personeli Atama, Terfi ve Ödüllendirme İlkeleri

7.1.2. Yönetsel Hizmetler Personelinin Disiplin Yönetmeliği

8

Diğer Mevzuat

 

     8.1. Öğrenci Yurtları İlke ve Kuralları

8.2.   Satın Alma ve İhale Tüzüğü

8.2.1. Demirbaş Yönetmeliği

8.3. Döner Sermaye Tüzüğü

8.3.1. Döner Sermaye Satın Alma ve İhale Kuralları

     8.4. Lojman ve Misafirhane Kullanım Yönetmeliği

     8.5. D.A.Ü. Senatosu Müfredat İlke ve Kuralları

     8.6. Araştırma ve Uygulama Merkezi Çalışma İlkeleri

                               

                                Ek - 1 : Mevzuat Hazırlama Formatı