ÖĞRENCİ BURSLARI VE İNDİRİMLİ ÖĞRENİM ÜCRETİ

UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

(18/1986, 39/1992, 58/1992, 37/1997 ve 37/2011 Sayılı Yasalar)

Madde 7(3)(J) ve 15(2) Altında Yapılan Yönetmelik.

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nın III’üncü Bölüm Madde 7(3)(J) ve Kuruluş Yasası’nın V’inci Bölüm Madde 15(2) altında aşağıdaki Yönetmeliği yapar.

 

Kısa İsim

03.05.2019

R.G. 62

EK III

A.E. 349

25.07.2019

R.G. 106

EK III

A.E. 562

1.

Bu Yönetmelik, “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Bursları ve İndirimli Öğrenim Ücreti Uygulama Yönetmeliği” olarak adlandırılır.

 

Tefsir

2.

Bu Yönetmelik’te metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Engelli”, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan veya thalasaemialı veya orak hücre anemili (sickle-cell) olduğunu, derecesinin ne olduğuna bakılmaksızın, KKTC veya kendi ülkesinin sağlık kurumlarınca belgelemiş kişiyi  anlatır.

“ÖSYM” Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nı anlatır.

“Rektörlük”, Üniversite’nin yürütme organını anlatır.

“Senato”, Üniversite’nin akademik organını anlatır.

“T.C. Yüksek Öğretim Kurulu”, Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm yüksek öğretimi düzenleyen ve yükseköğretim kurumlarının faaliyetlerine yön veren, özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşu anlatır

“Üniversite Yönetim Kurulu”, Üniversite’nin yönetiminde Rektör’e yardımcı olan organı anlatır.

“Vakıf Yöneticiler Kurulu”, Üniversite’nin en yüksek karar organını anlatır.

Bu yönetmelikte geçen kavramlar, yönetmeliğin kaynaklandığı 18/86 Sayılı Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Kuruluş Yasası’nda yer alan anlamları taşır.

 

Amaç

3.

Bu Yönetmeliğin amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından, aşağıda öngörülen kıstaslar çerçevesinde verilecek olan burslara ve öğrenim ücretindeki indirimlere ilişkin uygulamaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

4.

Bu Yönetmelik, burs veya öğrenim ücretinde indirim almaya hak kazanan öğrencilerin bu haklarını nasıl ve ne şekilde kullanabileceklerini, kapsamını, miktarını, süresini, başvuru koşullarını ve sona ermesine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

 

Burs Türleri ve Devam Koşulları

5.

(1)

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – TEŞVİK BURSU-1

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı’nda, herhangi bir puan türünde (Dil Puanı Hariç), ilk 5000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili puan türü ile öğrenci alan programlarından birine yerleştirilen öğrencilere verilir. Burs, öğrenim ücreti muafiyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarında 2 kişilik odalarda ücretsiz konaklamayı, akademik yıl süresinde (on ay) yürürlükteki brüt asgari ücretin %35’i kadar cep harçlığını (cep harçlığı öğrenciye çek olarak verilir) yılda iki defa, Türkiye-KKTC gidiş-dönüş uçak biletini ve bir notebook bilgisayarı kapsar. Bu burslar, derslere devam koşulunu yerine getirmiş olması halinde, öğrencinin bitirmiş olduğu döneme ait genel not ortalamasının oluşması koşuluyla devam eder ve İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise öğrenim harç bursları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler ve bu madde kapsamında verilen diğer haklarını kaybederler.

 

 

 

(2)

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – TEŞVİK BURSU-2

T.C. Yükseköğretim Kurulu’nun Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı’nda, Sayısal, Sözel, Eşit-Ağırlık ve eşdeğer Puan türlerinde ilk 5001-30.000 öğrenci arasına girme başarısını gösteren ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ilgili puan türü ile öğrenci alan tercih indirimli programlardan birine yerleştirilen öğrencilere verilen burstur. Bu burs, öğrenim ücreti muafiyetini kapsar. Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler.  Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler.

 

 

 

(3)

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – TEŞVİK BURSU-3 ve DAÜ GİRİŞ SINAVI BURSU

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl düzenlenen Üniversite Giriş Sınavı sonuçlarına ve DAÜ Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği’ne göre Vakıf Yöneticiler Kurulu kararıyla belirlenen burslu programlara yerleştirilen öğrencilere verilir. Burs yalnızca öğrenim ücretinin muafiyetini kapsar. Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler.  Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler.

 

 

 

(4)

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ – ÜÇÜNCÜ ÜLKE UYRUKLU ÖĞRENCİ TEŞVİK BURSU

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından atanan “Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrenciler Başarıya Dayalı Burs Değerlendirme Komitesi” tarafından belirlenen ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onaylamış olduğu ölçütler çerçevesinde Üçüncü Ülke Uyruklu öğrencilere verilen burstur. Burs, öğretim ücreti muafiyetini ve Doğu Akdeniz Üniversitesi yurtlarında ücretsiz konaklamayı kapsar. Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler.  Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler.

 

 

 

(5)

KKTC DAÜ GİRİŞ VE BURS SINAVLARI SONUÇLARINA GÖRE VERİLEN BURSLAR

DAÜ Giriş Sınavları ve Öğrenci Kabul Yönetmeliği’ne göre düzenlenen Giriş ve Burs sınavı ile yerleşen ve her program için Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onaylamış olduğu ölçütler çerçevesinde, bir öğrenciye %100, iki öğrenciye %75 ve iki öğrenciye %50 burs verilir. Burs yalnızca öğrenim ücreti muafiyetini kapsar. Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler.   Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. İşbu madde kapsamında verilen burslar 2010 – 2011 Akademik Yılı’ndan başlayarak bu bursları alan öğrencilerin hakları mahfuz kalmak koşuluyla yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

(6)

DİĞER BURSLU PROGRAMLAR:

ÖSYM Kılavuzlarında ve DAÜ Giriş ve Burs Sınavı Kılavuzunda belirtilen %25, %50 veya %75 burslu programlardır. Burs İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan %75 burslu öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı üzerinden %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. %25 veya %50 burslu öğrenciler ise mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %25 veya %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Bu madde kapsamında burs alan ve yerleştirildiği programdan normal eğitim süresinde ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, %75 burslu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise bursları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. %25 veya %50 burslu öğrenciler, normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise bursları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcının üzerinden ayni şekilde devam eder.

 

 

 

(7)

ÜÇÜNCÜ ÜLKE UYRUKLU ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLAR

 

 

 

 

(A)

ÜÇÜNCÜ ÜLKE UYRUKLU ÖĞRENCİLERE VERİLEN MUAFİYET BURSU:

Üniversite Yönetim Kurulu tarafından atanan “Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrenciler Başarıya Dayalı Burs Değerlendirme Komitesi” tarafından belirlenen ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onaylamış olduğu ölçütler çerçevesinde her ülke için Komite’nin tespit ettiği iki lisans öğrencisine verilen burstur. Burs yalnızca öğrenim ücreti muafiyetini kapsar. Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programının normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler.

 

 

 

 

(B)

ÜÇÜNCÜ ÜLKE UYRUKLU ÖĞRENCİLERE VERİLEN İNDİRİM BURSU:

“Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrenciler Başarıya Dayalı Burs Değerlendirme Komitesi” tarafından belirlenen ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onaylamış olduğu ölçütler çerçevesinde Komite’nin tespit etmiş olduğu lisans öğrencilerine öğrenim ücretlerinde %25 veya %50 oranında indirim verilerek sağlanan burstur. Bursun süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programının normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan %25 veya %50 burslu öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %25 veya %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Bu madde kapsamında burs alan ve yerleştirildiği programdan normal eğitim süresinde ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %25 veya %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler.

 

 

 

 

(C)

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ ÜLKE UYRUKLU ÖĞRENCİLERE VERİLEN BURSLARIN KESİLMESİ HALİNDE UYGULANACAK BURS:

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Üçüncü Ülke Uyruklu Öğrencilere verilen %100 eğitim harç bursunun kesilmesi durumunda, bu öğrencilere bu yönetmeliğin 5’inci maddesinin (8)’nci fıkrasının (B) bendi uyarınca belirtilen %25 veya %50 oranlarında burs uygulanır. Burs yalnızca öğrenim ücreti muafiyetini kapsar. Burs süresi İngilizce hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere öğrencinin yerleştirildiği programının normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan %25 veya %50 burslu öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %25 veya %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Bu madde kapsamında burs alan ve yerleştirildiği programdan normal eğitim süresinde ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise bursları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %25 veya %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler.

 

 

 

(8)

KKTC-LİSE BİRİNCİSİ BURSU:

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir programına mezun oldukları yıl kayıt yaptırmaya hak kazanan, KKTC lise veya dengi okul mezuniyet derecesi pekiyi olan lise birincilerinin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretine %100 burs uygulanır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise bursları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı üzerinden%50 burslu olarak devam eder.

 

 

 

(9)

T.C.- OKUL BİRİNCİSİ BURSU 

TC liselerinden mezun olup Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir lisans programına mezun oldukları yıl, ÖSYM tarafından yerleştirilen veya okul birincisi kontenjanı ile Üniversite’ye yerleştirilen T.C. vatandaşı okul birincilerinin öğrenim ücretlerine %100 burs uygulanır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %50 burslu ödeyerek kayıt yapabilirler. Yerleştirildiği programdan ayrılan öğrenci burs hakkını yitirir. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim süresinde tercih indirimi olan bir programa yatay geçiş yaparlar ise bursları o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcı üzerinden%50 burslu olarak devam eder.

 

 

 

(10)

ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ:

Kayıtlı bulundukları programlarda Yüksek Şeref derecesinde üstün başarı gösteren ve normal ders yükü taşıyan lisans ve önlisans öğrencileri, dönem not ortalamaları en az (GPA) 3.50 ve Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.00 ise, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde takip eden dönemde kayıt yapmaları durumunda “Üstün Başarı Ödülü” almaya aday olurlar.

Her Fakülte veya Yüksekokul içerisinde yukarıda belirtilen not ortalamalarını sağlamak kaydı ile ilk ona giren öğrencilere üstün başarı ödülü verilir. Üstün başarı ödülü;

a)      ilk sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin üç katı kadar,

b)      ikinci sırayı alan öğrenciye veya öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücretin iki katı kadar,

c)      üçüncü ve sonraki sırayı alan öğrencilere yürürlükteki brüt asgari ücret kadar ödeme yapılarak verilir.

İşbu sıralama, ikinci dönem sonu itibarıyla, ilgili Fakülte veya Yüksekokul öğrencilerinin notlarının büyükten küçüğe doğru sıralanması ile elde edilir. Dönem not ortalaması (GPA) eşit olan öğrenciler bulunması halinde, genel ortalama notu (CGPA) daha yüksek olan öğrenci üst sırada yer alır.

 

 

 

(11)

BAŞARILI SPORCU BURSU:

Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni temsilen katıldığı, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren veya Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor Kulüpleri’nden birisinde aktif spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur. Burs öğrenim ücretinin veya DAÜ yurtlarında barınma ücretinin tümünü veya bir kısmını kapsar. Bursun kapsamı, süresi ve koşulları Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan “Doğu Akdeniz Üniversitesi Sporcu Bursları Uygulama Esasları” ile düzenlenir.

 

 

 

(12)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BURSU:

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Lisansüstü programlarına kayıtlı araştırma görevlilerine verilecek burslar, Senato tarafından hazırlanan ve Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan “Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Lisansüstü Burs Yönetmeliği’nde düzenlenir.

 

 

 

(13)

ENGELLİ ÖĞRENCİ BURSU (KKTC):

Üniversite Yönetim Kurulu’nun (ÜYK) önerisi ve Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun (VYK) onayı ile her yıl için belirlenecek sayı doğrultusunda KKTC uyruklu olup, %40 ve üzeri derecede engelli olan veya geçimini sağlamakla yükümlü anne veya babası %40 ve üzeri derecede engelli olan, anne ve babasının olmaması durumunda velisi  %40 ve üzeri derecede engelli olan kişilere, engelini ilgili kurum tarafından belgelemiş olması ve yeni öğrencilere Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne giriş koşullarını sağlamaları, eski öğrencilere ise bitirmiş oldukları fiili dönem sonunda Yeterli İlerleme Sağlamış olmaları koşuluyla, öğrenim ücreti bursu verilir. Öğrencinin bitirmiş olduğu fiili dönemde “Yeterli ilerleme sağlamış” olması koşuluyla verilen burs süresizdir. İlgili Akademik dönem sonunda yeterli ilerleme sağlayamayan öğrenci, takip eden Akademik dönemde bu burstan yararlanamaz, ancak öğrencinin yeterli ilerleme sağlaması ve yeniden başvurması halinde, bursu tekrardan başlatılır.

 

 

 

(14)

ŞEHİT VEYA MALÜL GAZİ ÇOCUĞU BURSU (KKTC):

Şehit veya Malül Gazi kabul edilenlerin Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuma hakkı kazanan çocuklarına öğrenim ücreti bursu verilir. Söz konusu burs süresizdir.

 

 

 

(15)

VAKIF ÖZEL VE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEN ÜNİVERSİTEMİZE YATAY GEÇİŞ İLE YERLEŞTİRİLEN TC UYRUKLU ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK BURSLAR:

Üniversitemize yatay geçiş ile kayıt yapacak olan TC uyruklu öğrencilere Rektörlüğün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu onayladığı alanlara ve oranlara göre verilen burstur. Bu madde kapsamında verilen bursların süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrencilerin bursu sonraki iki dönemde yarıya düşürülür ve öğrenim harçları normal süre dışındaki her dönem kayıtlı oldukları programa o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim ücreti üzerinden hesaplanır. Öğrenciler normal eğitim süresi ve işbu iki dönemde tanınan burs haklarını da kullandıktan sonra tüm burs haklarını yitirirler.  %25 oranla burs alan öğrenciler ise yerleştirildiği programın normal eğitim süresini aşmaları halinde tüm burs haklarını yitirirler ve öğrenim harçları normal süre dışındaki her dönem kayıtlı oldukları programa o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim ücreti üzerinden hesaplanır.

 

 

 

(16)

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM BURSU:

 

 

 

 

(A)

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından önerilen ve Rektörlük tarafından onaylanan programlara önerilen sayıdaki öğrenciye güz ve bahar dönemleri için verilecek olan %100 ve %50 lisansüstü bursudur. Lisansüstü Öğrenim Bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler başvurularını Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne yaparlar. Bursa başvuru ölçütlerini Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü belirler. Burs başvuruları Akademik birimlerce değerlendirilir. 100% burs almaya hak kazanan öğrenciler Araştırma Görevlisi Görevlendirme ve Lisansüstü Burs Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin (5)’inci fıkrası uyarınca E Kategorisi araştırma görevlisi olarak görevlendirilirler. Bu öğrencilerin akademik birimlerde veya ihtiyaç halinde idari birimlerde haftada beş saat görev yapması beklenir.

 

 

 

 

(B)

Her akademik yıl için Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde yürütülmekte olan lisansüstü burs süreleri;

1)   Lisansüstü öğrenim bursunun süresi yüksek lisans programları için dört dönem, doktora programları için on dönemdir. Öngörülen sürede mezun olamayan ve uzatma hakkı alan öğrencilerin bursu sonraki iki dönemde yarıya düşürülür ve öğrenim harçları normal süre dışındaki her dönem kayıtlı oldukları programa o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim ücreti üzerinden hesaplanır. Öğrencinin yarı zamanlı veya tam zamanlı kayıt olması burs süresini etkilemez. Kayıt dondurma dönemleri burs kapsamı dışında olup kayıt dondurma ücreti öğrenci tarafından ödenir.

2)   Yüksek lisans veya doktora programına başlamadan önce bilimsel hazırlık programı veya İngilizce destek programı izlenmesi durumunda bu programlarda geçirilen dönemler bir yılı aşmamak koşuluyla normal burs süresine ilave edilir.

3)   Program değişikliği yapan öğrencilerin bursları seminer, proje, tez çalışmaları ve doktora yeterlik sınavı sonucu dahil olmak üzere başarısız dersleri olmaması ve Genel Not Ortalaması (CGPA) 3.00 veya 4.00’ün üzerinde olması koşuluyla devam eder. Program değişikliğinden dolayı öğrenim süresinin uzaması burs süresini uzatmaz.

4)   Normal burs süresi içinde NI (Not Ortalamasını Etkilemeyen) statüsünde alınan dersler burs kapsamı içindedir.

5)   Burslu statüden vazgeçen bir öğrenci Üniversiteye yeniden kaydolup yeniden burs başvurusunda bulunmadığı sürece burslu statüye geri dönemez.

6)   KKTC kamu çalışanlarına ve Üniversitemiz ile iş birliği protokolü imzalayan KKTC’deki kurum çalışanlarına lisansüstü programlarda ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %20 oranında indirim uygulanır.

 

İndirim Türleri ve Devam Koşulları

6.

(1)

T.C. GAZİ ÇOCUKLARININ ÖĞRETİM ÜCRETİ:

Doğu Akdeniz Üniversitesine kayıt hakkı kazanan, 1974 Barış Harekatı’nda görev yapmış olan ve Gazilik Beratına sahip olanların çocuklarının öğrenim ücretleri, KKTC uyruklu öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti kadardır. İndirim süresizdir.

 

(2)

PERSONEL, MEZUN, KARDEŞ ve AİLE ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİMİ:

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan Doğu Akdeniz Üniversitesi personelinin bakmakla yükümlü oldukları çocukları veya eğitim gören kardeşler veya anne-baba ve onların bakmakla yükümlü oldukları çocuklardan oluşan aile bireylerinden,

(A)Personel çocuklarına (2012-2013 Akademik Yılı’ndan başlamak üzere, Üniversitemizde en az on beş yıl çalışmış ve emekli olmuş personel dahil), DAܒnün tüm programlarına (uluslararası ortak programlar ve sertifika programları hariç) kayıt yapmaları halinde %50 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.

(B) DAܒde lisans veya önlisans eğitimi gören, Doğu Akdeniz Üniversitesi mezunlarının çocuklarına %25 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. İlgili öğrencinin hem annesi hem de babası DAÜ mezunu olması halinde %50 indirim uygulanır.

(C)Lisans veya önlisans programlarında eğitim alan kardeşlerden kıstaslara uygun ilk iki kardeşin her biri için %25, üçüncü ve daha sonraki kardeşler için %75 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. Üç kardeşe uygulanan indirimler, 2 kardeş ve bir ebeveynin lisans veya önlisans programlarında olması durumunda da uygulanır. Lisansüstü programlara kayıtlı olup Üniversiteden dönemlik öğrenim ücreti üzerinden herhangi bir indirim veya katkı almayan öğrenciler, öğrenim ücretinin %10’u kadar kardeş indiriminden yararlanır.

(D)DAܒde görevli yabancı uyruklu personelin eğitim gören eşi ya da çocukları KKTC uyruklu öğrencilerin ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini öder.

(E) Özel öğrenci, kayıt dondurmuş veya yarı zamanlı statüdeki öğrencilere, 6’ncı madde kapsamındaki indirimler uygulanmaz.

(F) Bu madde kapsamında verilen indirim süresizdir.

 

(3)

KKTC’DE GÖREVLİ TC DEVLET MEMURU ÇOCUKLARININ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:

T.C. Büyükelçiliği, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Devlet’te kamu hizmetlerinde ve KİT’lerde çalışmak üzere T.C. Hükümeti veya T.C. Kamu Kuruluşları tarafından geçici görevli olarak görevlendirilen, T.C. uyruklu personelin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne kabul edilen veya öğrenim gören çocuklarının öğrenim ücreti KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti kadardır.

 

(4)

KKTC LİSELERİNDEN MEZUN OLAN TC UYRUKLU ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ:

TC veya üçüncü ülke uyruklu olup KKTC liselerinin birinden mezun olan (kesintisiz dört yılı KKTC liselerinde tamamlayan), DAܒye kayıt hakkı kazanan ve kayıt yapan öğrencilerin öğrenim ücreti KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti kadardır.

 

(5)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ MENSUPLARININ, EŞLERİNİN ve ÇOCUKLARININ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ:

(A)

Tercih indirimli programlara Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından merkezi olarak yerleştirilen veya Özel Yetenek Sınavı ile yerleştirilen veya kayıt hakkı kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, (emekliler dahil), eşlerinin ve çocuklarının öğrenim ücreti KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları öğrencim ücreti kadardır. Bu madde kapsamında verilen indirimlerin süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen KKTC yurttaşı öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını ödeyerek kayıt yapabilirler

 

 

 

(B)

Tercih indirimi olmayan programlara Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirilen veya özel yetenek sınavı ile yerleştirilen veya kayıt hakkı kazanan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, (emekliler dahil), eşlerinin ve çocuklarının öğrenim ücretinde %20 indirim yapılır. Bu madde kapsamında verilen indirimlerin süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %20 indirimli ödeyerek kayıt yapabilirler.

 

 

(6)

ÖĞRENİM ÜCRETİNDE İNDİRİM UYGULANACAK DİĞER DURUMLAR:

(A)

BURSSUZ veya İNDİRİMSİZ PROGRAMLARA ÖNCELİKLİ TERCİHLE YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİLER:

ÖSYM Kılavuzu’nda belirtilen bazı burssuz veya indirimsiz programlara öncelikli tercihle yerleştirilen öğrencilerin, öğrenim ücretlerinde Üniversite Yönetim Kurulu’nun önerisi Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun onayı ile tercih sıralarına göre belirlenen oranlarda indirim yapılır. İndirimden yararlanan bir öğrencinin, program değiştirmesi durumunda, geçmek istediği programın, kontenjanları dolmamış ve programın tercih indirimi uygulaması da varsa aşağıdaki kıstaslar dikkate alınarak geçiş yapabilir.

1)   Tercih indirimi oranları aynı ise almış olduğu tercih indirimiyle,

2)   Tercih indirimi oranları daha düşükse, öğrencinin tercih sırasına göre gideceği bölümün tercih indirimiyle,

3)   Tercih indirim oranı daha yüksek ise almış olduğu tercih indirimi ile geçiş yapabilir.

Bu madde kapsamında verilen indirimlerin süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan tercih indirimli öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını aynı indirim oranında ödeyerek kayıt yapabilirler.

 

 

 

(B)

MESLEK İNDİRİMİ:

1)   Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin herhangi bir lisans programına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve eğitim alanında görev alan (emekliler dahil) öğretmen veya öğretim elemanlarının çocuklarının öğrenim ücretlerine %20 indirim uygulanır.

2)   Sağlık Bilimleri Fakültesi’ndeki programlara veya Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve sağlık alanında çalışan ailelerin çocuklarının öğrenim ücretlerine %20 indirim uygulanır.

Bu madde kapsamında verilen indirimlerin süresi İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %20 indirimli ödeyerek kayıt yapabilirler.

 

 

 

(C)

SPORCU İNDİRİMİ:

ÖSYM tarafından yerleştirilen, herhangi bir spor dalında milli takım kadrosunda yer alan veya spor yaptığı dalda en üst ligde lisanslı olarak spor yapan öğrencilerin öğrenim ücretlerine %20 indirim yapılır. Verilen bu indirimin İngilizce Hazırlık eğitimi gerektiren programlar için ek bir yıl hazırlık sınıfı olmak üzere, öğrencinin yerleştirildiği programın normal eğitim süresi kadardır. Öngörülen sürede mezun olamayan öğrenciler mezun oluncaya kadar her dönem o yıl yerleştirilen öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %20 indirimli ödeyerek kayıt yapabilirler.

Bursun veya İndirimin Durdurulması Koşulları

7.

Bu yönetmelik kapsamında verilen bursun veya indirimin durdurulması, aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte yer alan ve her bir bursun veya indirimin devamı için öngörülen özel koşulların yanında, aşağıdaki genel koşullara bağlıdır:

a)    Verilen burs veya indirim türünün gerektirdiği şartların ortadan kalkması,

b)                 Öğrencinin herhangi bir nedenle üniversite ile ilişiğinin kesilmesi,

Durdurulan Burs veya İndirimin Yeniden Verilmesi Koşulları

8.

Bursun veya indirimin durdurulması gereklerinin ortadan kalkması halinde burs veya indirim yeniden verilir.

Birden Fazla Burs veya İndirimde Uygulanacak Kıstaslar

9.

Bir öğrenci, üstün başarı ödülü hariç, hiçbir hal ve koşulda birden fazla burs ve indirimden yararlanamaz. Birden fazla burs veya indirim ölçütüne veya kıstasına uyan öğrencilere, öğrenci lehine en fazla avantaj sağlayan burs veya indirim uygulanır.

Diğer Burs Uygulamaları

10.

(1)

Üniversite’ye başarılı ve yetenekli öğrenci akışını veya Üniversite’nin dış ülkelerde tanıtımını etkin kılmak için Ulaşım Bursu, Yurt Bursu, Kitap Bursu ve Öğrenim Ücreti Bursu gibi uygulamalardan biri veya birkaçı, Üniversite Yönetim Kurulu’nun bilgisi ile Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından onaylanan bütçeyi aşmamak kaydı ile Rektörlük tarafından uygulanır.

(2)

Bu yönetmelik kapsamına girmeyen elzem durumlarda, onaylanan bütçeyi aşmamak kaydı ile Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından öğrenim ücreti bursu veya indirimi verilebilir.

Yarı Zamanlı Statüdeki Öğrencilere Burs ve İndirim Uygulanması

11.

Üniversite yönetiminden kaynaklanan durumlar haricinde, burslu öğrencinin “Yarı Zamanlı” statüde kayıt yaptığı dönem veya dönemler, burs süresi açısından tam dönem olarak kabul edilir ve işlem görür.

Yaz Okulunda Burs ve İndirim Uygulanması

25.07.2019

R.G. 106

EK III

A.E. 562

12.

Yaz Okuluna kayıt yaptıran öğrenciler için; burs, mali destek veya öğrenim ücretinde indirim uygulanmaz.

Dikey Geçiş veya Yatay Geçiş Sınavı Hallerinde Burs ve İndirimler

13.

Üniversite’ye Dikey Geçiş Sınavı veya Yatay Geçiş sonucunda kayıt yapan ve muafiyet alan öğrencilerin normal eğitim süresi hesaplaması verilen muafiyetler ile en son tamamladıkları dönem dikkate alınarak hesaplanır.

Burslu veya İndirimli Öğrencinin Hazırlık Eğitimi Süresinin Uzaması

14.

Bu yönetmelik gereği herhangi bir öğrencinin burs/indirim süresinin bir yıl hazırlık eğitimi süresini aşması durumunda aşılan süre öğrencinin kayıtlı olduğu program süresinde geçirilmiş sayılır.

Farklı Dillerde Eğitim Vermekte Olup Aynı Müfredata Sahip Programlar Arasında Yatay Geçişlerde Burs Uygulaması

15.

Üniversitenin ayni eğitimi, iki farklı programda, ayni müfredat ile vermekte olmasına karşın, birbirinden farklı dil ile eğitim vermekte olduğu programlarına %100, %75 veya %50 burslu yerleşen öğrencilerin, aynı programın İngilizcesine veya İngilizcesinden Türkçesine geçişlerinde mevcut bursları normal eğitim süresince devam eder. İlk yerleştirildiği programın öngörülen süresinde mezun olamayan öğrenciler, mezun oluncaya kadar her dönem, kayıtlı olduğu programa yeni kayıt yapan öğrencilerin ödemekle yükümlü oldukları yeni öğrenim harcını %100 burslu ile öğrenimlerine başlayan öğrencilerin bursları %50 oranına, %75 ve %50 burs ile öğrenimlerine başlayan öğrencilerin burs oranı ise %25 oranına düşer.

Af Uygulamaları ile Kayıt Yenileyen Öğrencilere Burs Uygulamaları

16.

Üniversitemize af kapsamında yeniden kayıt yapacak olan öğrencilerin terk duruma geçmeden önceki burs veya indirimleri kalan normal eğitim süresince geçerli olur.

Burs ve İndirim Kapsamına Girmeyen Program, Kurs ve Diğer Uygulamalar

17.

Bu yönetmelik kapsamındaki burs ve indirim uygulamaları, Uluslararası Ortak programlarda ve Pedogojik Formasyon programında geçerli değildir. Uluslararası Ortak programlar ve Pedogojik Formasyon Programı öğrencileri, öğrenim harcını burssuz ve indirimsiz olarak ödemekle yükümlüdür.

Geçici Madde

1.

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce burs ve indirim almakta olan öğrencilerin almakta oldukları burs ve indirimler, Vakıf Yöneticiler Kurulu kararlarına uygun olarak yürütülür.

Yürürlükten Kaldırma

18.

Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun 27.05.2010 tarih ve 09-10/23-4 sayılı kararı ile onaylanan “Doğu Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Bursları ve İndirimli Öğrenim Ücreti Uygulama Yönetmeliği” bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren yürürlükten kalkar.

Yürütme

19.

Bu yönetmelik, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülür.

Yürürlük

20.

Bu Yönetmelik, 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nden başlayarak Resmi Gazete’de yayımlanması neticesinde yürürlüğe girer.