CONTENTS                                                                                                                      (Türkçe)

 

1

Statute Establishing the North Cyprus Education Foundation and Eastern Mediterranean University (.pdf)

 

2

Board of Trustees

 

 

2.1.   Vakıf Yöneticiler Kurulu Çalışma Esasları ve Sekretaryasının Kuruluş Tüzüğü

 

3

Regulations for Schools

 

 

3.1.   Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

3.2.   Bilgisayar ve Teknoloji Yüksek Okulu’nun Kuruluş, Kadro ve Çalışma Esasları Tüzüğü

3.3.   Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu’nun Kuruluş, Kadro ve Çalışma Tüzüğü

 

4

Regulations for Institutes

 

 

4.1.   Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

4.2.   İleri Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

4.3.   Uzaktan Eğitim Enstitüsü Kuruluş, İşleyiş ve Çalışma Esasları Tüzüğü

 

5

Regulations for Students

 

 

5.1.   Regulations for Education, Examination and Success

5.1.1.      Regulations for EMU Entrance Exam and Student Admission

5.1.2.      Regulations for Student Scholarships And Discounted Tuition Fee Implementation

5.1.3.      Regulations for Vertical Transfer Preparation Program for Undergraduate Studies

5.1.4.      Regulations for Examinations and Evaluations

5.1.5.      Regulations for Course Registration

5.1.6.      Regulations for Taking Courses from Another Institution

5.1.7.      Regulations for Double Major Programs Registration, Admission and Application

5.1.8.      Regulations for Minor Programs

5.1.9.      Regulations for Summer School

5.1.10    Regulations for Tuition Fees

5.1.11.    Regulations for Student Advisorship

5.1.12.

5.1.13.    Regulation for Exemptions and Equivalency

5.2.   Regulations for Student Disciplinary

5.3.   Dr. Fazıl Küçük Medicine Faculty - Regulations for Education, Examination and Success

5.4.   Lisansüstü Program Öğrencileri Mevzuatı

5.4.1.      Regulations for Graduate Programs, Registration and Admission

5.4.2.      Regulations for Graduate Studies and Examinations

5.4.3       Regulation for Appointing Research Assistant and Postgraduate Scholarship

5.4.4       Regulation for Distance Postgraduate Education Programs

5.4.5       Principles for Graduate Program Fee Application

5.4.6       Regulation for Double Major Graduate Programs Admission, Registration and Application

5.4.7       Regulation for Education and Exam Applications for Students with Disabilities.

5.5.   Disabled Students Unit Principles

 

 

6

Regulations for Academic Staff

 

 

6.1.   By-law for Staffing and Employment for Academic Staff

6.1.1.      Akademik Personelin Burs ve Yurt Dışında Akademik ve Bilimsel Faaliyetlere Katılmaları Yönetmeliği

6.1.2.      Akademik Personelin Disiplin Yönetmeliği

6.1.3.      Principles for Weekly and Extra Course Load Calculation for Academic Staff

6.1.4.

6.1.5.      Regulation For Scientific Research and Publication Ethics

6.1.6.      Regulation for the Appointment of the Academic Staff

6.2.   Academic Staff Title By-Law

6.2.1.      Akademik Değerlendirme Kıstasları

        6.3 Principles

            6.3.1. Academic Evaluation Criteria

            6.3.2.

            6.3.3. Scientific Research Support Principles

            6.3.4. Scientific Research Projects Application Principles

            6.3.5. Researcher Incentive Principles

            6.3.6. Course Based Special Contract Academic Personnel (DÖSAP) Appointment Principles

 

7

Regulations for Administrative Staff

 

 

7.1.   Yönetsel Hizmetler Personelinin Kadro ve Çalışma Tüzüğü

7.1.1.      Yönetsel Hizmetler Personelinin Performans Değerlendirme ve Sicil Yönetmeliği

7.1.1.1.            Principles For The Appointment, Promotion And Awarding Of The Administrative Services Staff

7.1.2.      Yönetsel Hizmetler Personelinin Disiplin Yönetmeliği

 

8

Other Regulations

 

 

8.1.   Satın Alma ve İhale Tüzüğü

8.1.1.      Envanter Yönetmeliği

8.2.   Döner Sermaye Tüzüğü

8.2.1.      Döner Sermaye Satın Alma Kuralları

8.2.2.      Turizm Döner Sermaye Birimi Çalışma Kuralları

8.3.   Yap-İşlet-Devret (YID) Yurtları İlke ve Kuralları

8.4.   REGULATIONS FOR BENEFITING FROM UNIVERSITY HOUSING AND GUEST HOUSE FACILITIES