DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MEVZUAT HAZIRLAMA FORMATI

Sayfa Düzeneği : Sağ kenar 2 cm., Sol kenar 2 cm, Üst kenar 2 cm, Alt kenar 1.5 cm

MEVZUAT ADI (Arial bold font 14 punto)

MEVZUATIN BAĞLI OLDUĞU ÜST MEVZUAT (Times New Roman bold font 12 punto)  

Madde Numara(lar)(s)ı (Times New Roman font 11 punto)

Mevzuatı hazırlayan kurumun adı ve hangi mevzuata bağlı hazırladığı ve ne olarak isimlendirdiği.

Mevzuatın 1. Maddesi de, genellikle mevzuatın Kısa İsmi ile başlar.

3 cm

 

1 cm

 

1 cm

 

12 cm. Maddenin fıkrasının olmaması durumunda 13 cm. olarak uygulanır.)

 

Madde Adı

Sola bitişik Times Roman Bold 11 punto

Madde No  : Ortada Times Roman Bold 11 punto Rakam

Fıkra No  : Ortada Times Roman Bold 11 punto Rakam

12 cm. Maddenin fıkrasının olmaması durumunda 13 cm. olarak uygulanır.)

Açıklama,

Sağ ve Sola yanaşık cümleler.  Times Roman font 11 punto.

 

 

 

Madde Adı

Yayın yeri, Tarihi ve Numarası ve Değişiklik yeri, Tarihi ve Numarası

1.

 

Her maddenin bir madde adı olmasına özen gösterilir.

Mevzuatın 1. Maddesi ilgili mevzuatın Kısa İsmi ile başlamalıdır.

Bir madde Fıkralardan oluşuyorsa, mümkün olduğunca önce maaddenin özet açıklaması satırda yer almalı, Fıkra bir alt satıra aktarılmasına  özen gösterilmelidir.

 

 

1.

Fıkralar içerisinde, “Şık”lar bulunması durumunda, “Şık” belirgeni parantez içerisinde  “Alfabetik küçük harfler” seçilir ve “Şık” belirgeni ile açıklama ayracı 0.5 cm olarak seçilir.

(a)        Fıkra altı şıklarda açıklamalar net ve belirgin olmalıdır. İfade             netliğinin sağlanması için bir alt şıklar da kullanılabilir. Bu             durumda           “Alt Şık” belirgeni olarak parantez içerisinde          “Sayısal karakterler”      veya “Küçük Latin Rakam karakterleri”      kullanılır.

(1)    Alt şıklar özümsenmiş detay vermek için kullanılır.

(2)    İkinci Alt Şık ...

VEYA

(i) Birinci Alt Şık

            (ii)İkinci Alt Şık

 

 

Fno 2

İkinci fıkra açıklamaları

 

Madde Adı

Varsa Değişiklik yeri, Tarihi ve Sayısı

Mno 2

 

İkinci Madde

 

 

 

 

 

BÖLÜM NO

BÖLÜM ADI

Mevzuat, birkaç bölümden oluşuyorsa, formattaki 4 kolon birbirine birleştirilir (merge) ve tek kolon haline getirilir. Kolon ortalanacak şekilde Bölüm Numarası ve altına Bölüm Adı, Times Roman bold font 11 punto olarak yazılır.

Madde Adı

Varsa Değişiklik yeri, Tarihi ve Sayısı

Mno

 

Bölüm ayracından sonraki ilk madde

 

 

 

 

 

 

 

 

SON BÖLÜM

YÜRÜRLÜLÜK

 

 

 

Mevzuatın son bölümü, mevzuatın yürürlüğe gireceği zaman ve hangi kurum tarafından yürütüleceğini ifade etmelidir.

 

Başlık : Mevzuatın ilk sayfası hariç, tüm sayfalarına Başlık konulması gerekmektedir. Başlık “Alt Çizgili Alphabet” türünde, Times Roman Font 10 punto olarak seçilmelidir.

Alt Bilgi : Sayfa alt bilgisinde numaralama mutlaka olmalıdır. Sayfa numaralamaları, mevzuatın ilk sayfasından başlayarak, tek numaralı sayfa numaraları alt sağda, çift numaralı sayfa numaraları solda olmalıdır.