AKADEMİK DEĞERLENDİRME KISTASLARI

 

GENEL KURALLAR

 

(ÜYK 12.04.2011 ve 11/577 – 2 )

Aşağıdaki kurallar tüm bilim dalları için geçerlidir:

 

1.       Öğretim üyeliğine ilk atama ve uzatma ile ilgili diğer koşullar, DAÜ Mevzuatında belirtildiği gibidir.

2.       “Ulusal” veya “yurtiçi” etkinliklerden Türkiye, KKTC veya öğretim üyesinin kendi ülkesinde yaptığı uluslararası nitelikte olmayan etkinlikler anlaşılır.

3.       Ortak çalışmaların puanlaması aksi belirtilmedikçe aşağıdaki puan dağılım tablosuna göre yapılır. Doktora ve yardımcı doçentlik değerlendirmelerinde, ortak etkinliklerin puanlamasında bu tabloya bakılmaz ve bütün yayınlar “tek kişi” esasına göre değerlendirilir.

4.       Bu belgede yer almayan fakülteler için kıstaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırıldıktan sonra bu kıstaslara eklenecektir.

 

 

ORTAK ÇALIŞMALARDA PUAN DAĞILIMI

Tek kişi: 1 birim

İki kişi: Her biri: 0.8 birim

Üç kişi: Her biri 0.6 birim

Dört kişi: Her biri 0.4 birim

Beş kişi ve üstü: Her biri 1/(N - 1) birim

 

PUANLAR

 

TB&M                                       : Temel Bilimler ve Mühendislik

S&İB                                        : Sosyal ve İdari Bilimler

MİM/TAS & G.SANATLAR       : Mimarlık/Tasarım ve Görsel Sanatlar

HUK                                         : Hukuk

 

 

 

 

 

 

TB&M

S&İB

MİM -TAS & G. SANATLAR

HUK

 

 

1

ARAŞTIRMA ve YAYIN ETKİNLİKLERİ

 

 

 

1.1

ULUSLARARASI

 

 

 

 

1.1.1

MAKALE

 

 

 

 

 

1.1.1.01

SCI, SSCI, AHCI tarafından taranan basılı dergilerdeki editöre mektup, teknik not, vaka takdimi ve tartışma türü yayınlar dışında makale

15

20

20

20

 

 

 

 

 

1.1.1.02

Expanded SCI tarafından taranan dergilerdeki editöre mektup, teknik not, vaka takdimi, tartışma türü yayınlar dışında makale

12

-

15

-

 

 

 

 

 

1.1.1.03

Uluslararası endekslerin kaydettiği hakemli ve süreli  dergilerde makale

10

10

10

10

 

 

 

 

 

1.1.1.04

SCI,SSCI,AHCI, ve Expanded SCI tarafından taranan dergilerde Research report, research note veya technical note şeklindeki tam makale ölçüsündeki yayınlar’; SSCI’de “selectively taranan süreli yayınlarda çıkan makaleler; Fakülte Kurulu tarafından önerilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen (uluslararası AI, API, RIBA ve DAAI gibi “alan” endekslerince taranan) süreli yayınlarda yayımlanan makaleler.

ÜYK 11/582-7:

Fakülte ve Yüksekokul’ların Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 1.1.1.04 listelerinde yer alan bilimsel dergilerde, ilgili 1.1.1.04 listesi Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmadan önceki herhangi bir tarihde yapılan yayınların da 1.1.1.04 kapsamında değerlendirilmesine

10

15

15

15

 

 

 

 

 

1.1.1.05

1.1.1.01, 02, 03 ve 04 grubu süreli yayınlarda yer alan “book review”, teknik not, vaka takdimi, editöre mektup ve tartışma türü yayınlar.

3-5

3-5

3-5

3-5

 

 

 

 

1.1.2

 KİTAP

 

 

 

 

 

1.1.2.01

Yurt dışı ve uluslararası nitelikte monograf, bilimsel / mesleki / sanatsal kitap veya ders kitabı (Yayımlayan uluslararası kuruluşun niteliğine, kitabın konusunda “tanınmış” bir kuruluş / yayınevi olmasına, hakem/editörlük sürecine, basılan nüsha sayısına bakılacaktır.)

40

40

40

40

 

 

 

 

 

1.1.2.02

1.1.2.01 kitap tanımı dışında kalan uluslararası nitelikli

bilimsel/mesleki/sanatsal kitap

25

25

25

25

 

 

 

 

 

1.1.2.03

1.1.2.01 kitap tanımına uyan yurt dışı ve uluslararası nitelikte bir kitapta bir bölüm

15

15

15

15

 

 

 

 

 

1.1.2.04

1.1.2.02 kitap tanımına uyan yurt dışı ve uluslararası nitelikte bir kitapta bir bölüm

10

10

10

10

 

 

 

 

 

1.1.2.05

1.1.2.01 kitap tanımına uyan kitap editörlüğü

15

15

15

15

 

 

 

 

 

1.1.2.06

1.1.2.02 kitap tanımına uyan kitap editörlüğü

10

10

10

10

 

 

 

 

1.1.3

 PATENT

 

 

 

 

 

1.1.3.01

Patent

30

30

30

30

 

 

 

 

1.1.4

 KONFERANS

 

 

 

 

 

1.1.4.01

Bildiri (tam metin), poster.
a)
Uluslararası ve hakemli konferans ve sempozyumlarda sunulup tam metin olarak (basılı veya elektronik) yayınlanan bildiri/poster, 5 puan
b) WebOfScience’da yer alan konferans ve sempozyumlarda tam metin olarak (basılı veya elektronik) bildiri/poster, 8 puan

5 / 8

5 / 8

5 / 8

5 / 8

 

 

 

 

 

1.1.4.02

Bildiri (özet). Uluslararası ve hakemli konferans ve sempozyumlarda sunulup özet olarak basılan bildiri.

2

2

2

2

 

 

 

 

 

1.1.4.03

Bildiri kitaplı uluslararası konferans düzenlemek

7

7

7

7

 

 

 

 

 

    1.1.4.04

Uluslararası konferans kitabı editörlüğü

5

5

5

5

 

 

 

 

 

1.1.4.05

Uluslararası seçimli veya davetli sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. organizasyonların etkinliklerine ürünle katılmış olmak.

-

-

2

 

 

 

 

 

 

1.2.4.06

Davetli tasarımcı/sanatçı olarak uluslararası etkinlikler kapsamında atölye çalışması düzenlemek.

-

-

1

 

 

 

 

 

1.1.5

 ATIFLAR

 

 

 

 

 

1.1.5.01

N = Kitaplarda, SCI, SSCI ve AHCI’ce taranan dergilerde diğer yazarlarca yapılan atıf sayısı

N/2

N/2

N/2

N/2

 

 

 

1.2

ULUSAL/YEREL

 

 

 

 

1.2.1

 MAKALE

 

 

 

 

 

1.2.1.01

A-Grup Makale: Fakülte Kurulunca onaylanan ve Üniversite tarafından kabul edilen gruplamada A Grubu ulusal süreli yayında çıkan makale (Bu grupların oluşturulmasında aşağıdaki kıstaslar göz önüne alınacaktır: Yayın kurulunun niteliği; akademik ünvanlı hakemlerle “gizli hakemlik” (blind peer review); düzenli çıkması; bilimsel formata uygunluk; tiraj; “etki katsayısı”; atıf yoğunluğu; reddetme oranı; kurum dışı ve yurt dışı katılım oranları. Herhangibir düzenleme yapılmadığı sürece ODTÜ listesi geçerlidir.)

6

10

10

5

 

 

 

 

 

1.2.1.02

B-Grup Makale: Fakülte Kurulunca onaylanan ve Üniversite tarafından kabul edilen gruplamada B Grubu ulusal süreli yayında çıkan.

2

6

6

3

 

 

 

 

 

1.2.1.03

C-Grup Makale: Fakülte Kurulunca onaylanan ve Üniversite tarafından kabul edilen gruplamada C Grubu ulusal süreli yayında çıkan.

1

2

2

2

 

 

 

 

1.2.2

 KİTAP

 

 

 

 

 

1.2.2.01

Bilimsel, sanatsal ve mesleki kitap, veya ders kitabı yazarlığı (Yayınevi, hakemlik süreci, baskı sayısı ve format bakımından üst düzeyde)

20

20

20

20

 

 

 

 

 

1.2.2.02

1.1.2.01 tanımı dışında kalan bilimsel, sanatsal ve mesleki kitap yazarlığı

10

10

10

10

 

 

 

 

 

1.2.2.03

1.2.2.01 tanımına uyan kitapta bölüm

8

8

8

8

 

 

 

 

 

1.2.2.04

1.2.2.02 tanımına uyan kitapta bölüm

6

6

6

8

 

 

 

 

 

1.2.2.05

1.2.2.01 tanımına uyan kitap editörlüğü

5

5

5

5

 

 

 

 

 

1.2.2.06

1.2.2.02 tanımına uyan kitap editörlüğü

3

3

3

3

 

 

 

 

1.2.3

 PATENT

 

 

 

 

 

1.2.3.01

Patent

20

20

20

20

 

 

 

 

1.2.4

 KONFERANS

 

 

 

 

 

1.2.4.01

Bildiri (tam metin), poster. Ulusal ve hakemli konferans ve sempozyumlarda sunulup tam metin olarak (basılı veya elektronik) yayınlanan bildiri/poster

2

2

2

2

 

 

 

 

 

1.2.4.02

Bildiri (özet). Ulusal ve hakemli konferans ve sempozyumlarda sunulup özet olarak basılan bildiri.

1

1

1

1

 

 

 

 

 

1.2.4.03

Bildiri kitaplı (basılı veya elektronik olarak yayınlanan) ulusal konferans düzenlemek

4

4

4

4

 

 

 

 

 

1.2.4.04

(Basılı veya elektronik) ulusal konferans kitabı editörlüğü

2

2

2

2

 

 

 

 

 

1.2.4.05

Ulusal seçimli veya davetli sergi, proje, uygulama, tasarım, gösteri, vb. organizasyonların etkinliklerine ürünle katılmış olmak.

-

-

3

 

 

 

 

 

 

1.2.4.06

Davetli tasarımcı/sanatçı olarak ulusal etkinlikler kapsamında atölye çalışması düzenlemek.

-

-

2

 

 

 

 

 

 

1.2.4.07

Katalog basımlı ulusal bir yarışma/festival/bienal düzenlemek.

4

4

4

4

 

 

 

 

1.2.5

 ATIFLAR

 

 

 

 

 

1.2.5.01

N = Kitaplarda ve dergilerde diğer yazarlarca yapılan atıf sayısı

N/5

N/5

N/5

N/5

 

 

2

DİĞER ARAŞTIRMA VE PROFESYONEL ETKİNLİKLER

 

 

 

2.1

ARAŞTIRMA PROJELERİ

 

 

 

 

2.1.1

 RAPORLAR

 

 

 

 

 

2.1.1.01

A Türü Araştırma Projesi: Sonuçlandırılmış NATO-SFS, AT, UN, NSF,TÜBİTAK (1001 ve benzeri boyutta)  vb. kuruluşlarca desteklenen proje raporları veya diğer uluslararası araştırma proje raporları (Uluslararası katılıma açık, yarışmaya dayalı ve sürekli bir uluslararası araştırma/proje destekleme fonundan alınan desteğin niteliği ve kişinin katılımı göz önüne alınacaktır.)

20

20

20

20

 

 

 

 

 

2.1.1.02

B Türü Araştırma Projesi: TÜBİTAK (1002 ve benzeri boyutta), Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı (B türü), veya Üniversitenin kendi kaynaklarından desteklediği A türü projeler  gibi diğer ulusal/yerel araştırma projelerinin sonuçlandırılmış raporları.

10

10

10

10

 

 

 

 

 

2.1.1.03

C Türü Araştırma Projesi: Sonuçlandırılmış diğer ulusal araştırma projeleri

5

5

5

5

 

 

 

 

2.1.2

 MİMARLIK, TASARIM ve SANAT ESERLERİ / ETKİNLİKLERİ

 

 

 

 

 

2.1.2.01

Gerçekleştirilmiş/uygulanmış uluslararası ödüllü proje/eser: Mimarlık, planlama, tasarım ve sanat alanlarında uygulanmış eserlerin uluslararası ortamda tanınan bir kurum tarafından verilen ve uluslararası değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilen ve sürekliliği olan bir ödüle değer görülmesi.

-

-

20

-

 

 

 

 

 

2.1.2.02

Gerçekleştirilmiş/uygulanmış ve üzerinde uluslararası yayın yapılmış proje/eser: Hakkında 1.1.1 veya 1.1.2 türünde değerlendirme yapılmış eser: a) Eserin doğrudan inceleme konusu olması 10 puan, b) Eserin özgünlüğünün vurgulandığı şekilde yer alması 5 puan; veya yapıtların, projelerin, tasarımların, uygulamaların uluslararası yayınlarda yer alması (kitap, ansiklopedi, katalog, periyodik sanat dergileri, belgesel nitelikli tv yayınları, film v.b.)

 

 

-

 

 

-

5, 10

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

2.1.2.03

Gerçekleştirilmiş ulusal ödüllü Proje/Eser: Mimarlık, planlama, tasarım ve sanat alanlarında uygulanmış eserlerin ulusal ortamda tanınan bir kurum tarafından verilen ve/veya sürekliliği olan bir ödüle değer görülmesi.

-

-

10

-

 

 

 

 

 

2.1.2.04

Gerçekleştirilmiş ve üzerinde ulusal yayın yapılmış eser:  İlgili yayının 1.2.1 veya 1.2.2 türünde değerlendirme  yapılmış eser: a) Eserin doğrudan inceleme konusu olması 5 puan, b) Eserin özgünlüğünün vurgulandığı şekilde yer alması 3 puan;  veya yapıtların, projelerin, tasarımların, uygulamaların ulusal yayınlarda yer alması (kitap, ansiklopedi, katalog, periyodik sanat dergileri, belgesel nitelikli tv yayınları, film v.b.) gerekir.

-

-

3 / 5

 

-

 

 

 

 

 

2.1.2.05

Proje/Eserlerin üzerine uluslararası değerlendirme “review”. (Yurt dışı, organizasyonlarda/sergilerde kabul görmesi/yer alması.

-

-

5

-

 

 

 

 

 

2.1.2.06

Proje/Eserlerin üzerine ulusal değerlendirme “review”. (Yurt içi, organizasyonlarda/sergilerde kabul görmesi/yer alması.

-

-

3

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3

 FİKİR/YARIŞMA PROJELERİ

 

 

 

 

 

2.1.3.01

Uluslararası Proje Yarışması: Yarışmanın mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında uluslararası meslek kuruluşlarının (UIA, ISOCARP, ICSID, IDA,IFI ICOGRADA vb.) kendi yarışma yönetmeliklerine uygun gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. İlk üç derece: 40, mansiyonlar: 20

-

-

20 / 40

-

 

 

 

 

 

2.1.3.02

Ulusal Proje yarışması:  Yarışmanın mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında Bakanlıklar ve ilgili meslek kuruluşlarının yarışma yönetmeliklerine uygun gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. İlk üç derece 25, mansiyon 15.

-

-

15 / 25

-

 

 

 

 

 

2.1.3.03

Uluslararası ortamda yayınlanmış fikir projesi: Hakkında 1.1.1 veya 1.1.2  türünde değerlendirme yapılmış eser. a) Eserin doğrudan inceleme konusu olması 10 puan, b) Eserin özgünlüğünün vurgulandığı şekilde yer alması 5 puan

-

-

5 / 10

-

 

 

 

 

 

2.1.3.04

Ulusal ortamda yayınlanmış fikir projesi:

Hakkında 1.2.1 veya 1.2.2  türünde değerlendirme yapılmış eser. a) Eserin doğrudan inceleme konusu olması 5 puan, b) Eserin özgünlüğünün vurgulandığı şekilde yer alması 3 puan

-

-

3 / 5

-

 

 

 

 

2.1.4

İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI/ÜRÜNLERİ

 

 

 

 

 

2.1.4.01

Kamuya sunulmuş ya da uygulanmış ve uluslararası ödül kazanmış medya çalışmaları: örneğin çevrimiçi (online) iletişim ağları, gazeteler, dergiler, çoklu ortamda gazetecilik, grafik tasarım çalışmaları, web tasarım çalışmaları, bloglar, halkla ilişkiler kampanyaları, reklam kampanyaları, film yapımları, radyo programları, metin yazarlığı, program kurma, sanatsal çalışmalar, gösteriler, etkileşimli çoklu ortam çalışmaları gibi medya çalışmaları.

-

20

-

-

 

 

 

 

 

2.1.4.02

Kamuya sunulmuş ya da uygulanmış ve yerel ödül kazanmış medya çalışmaları (Örnekler için 2.1.4.01’e bakınız).

-

10

-

-

 

 

 

 

 

2.1.4.03

Kamuya sunulmuş ya da uygulanmış uluslararası medya çalışmaları (Örnekler için 2.1.4.01’e bakınız).

-

5

-

-

 

 

 

 

 

2.1.4.04

Kamuya sunulmuş ya da uygulanmış yerel medya çalışmaları (Örnekler için 2.1.4.01’e bakınız).

-

3

-

-

 

 

 

2.2

ÇEVİRİLER

 

 

 

 

 

2.2.1.01

Yayınlanmış mesleki ve bilimsel kitap çevirisi

6

6

6

6

 

 

 

 

 

2.2.1.02

Yayınlanmış mesleki ve bilimsel makale çevirisi

1

1

1

1

 

 

 

2.3

MESLEKİ SERGİLER/SUNUMLAR

 

 

 

 

 

2.3.1.01

Uluslararası bireysel sanat, sergi vb sunumu (basılmış, programlı)

-

-

10

-

 

 

 

 

 

2.3.1.02

Yerel bireysel sanat, sergi vb sunumu (basılmış, programlı)

-

-

5

-

 

 

3

EĞİTİM ETKİNLİKLERİ

 

 

 

3.1

TEZLER

 

 

 

 

3.1.1

 DOKTORA TEZİ

 

 

 

 

 

3.1.1.01

Tez Yöneticiliği:  Sonuçlandırılmış tez yöneticiliği, Birden fazla tez yöneticisi olması durumunda, 4 puan (asıl) tez danışmanı, 2 puan yardımcı (eş) tez danışmanı; her iki yöneticinin de eş tez danışmanı olması durumunda 3’er puan olarak belirlenir.

6

6

6

6

 

 

 

 

3.1.2

 YÜKSEK LİSANS TEZİ

 

 

 

 

 

3.1.2.01

Tez Yöneticiliği:  Sonuçlandırılmış tez yöneticiliği, Birden fazla tez yöneticisi olması durumunda, 2 puan (asıl) tez danışmanı, 1 puan yardımcı (eş) tez danışmanı; her iki yöneticinin de eş tez danışmanı olması durumunda 1.5’ar puan olarak belirlenir.

3

3

3

3

 

 

 

 

3.1.3

SANATTA YETERLİLİK ÇALIŞMASI YÖNETİCİLİĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3.01

Sonuçlandırılmış sanatta yeterlilik çalışması yöneticiliği, Birden fazla yönetici varsa asıl yönetici 3 puan, eş yönetici 2 puan; her iki yöneticinin de eş yönetici olması durumunda 2.5’ar puan.

5

5

5

 

 

 

 

3.2

EĞİTİM-ÖĞRETİM

 

 

 

 

3.2.1

 ÇEŞİTLİ EĞİTİM – ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

 

 

 

 

 

3.2.1.01

Laboratuvar Kurma:  Bir ders veya araştırma  laboratuvarını kurmak

10

10

10

10

 

 

 

 

 

3.2.1.02

Öğrenci Değerlendirmeleri: 2’den küçük ortalamalar dikkate alınmaz. Son üç yılın ortalaması dikkate alınır. (x=Yıllık ağırlıklı ortalama)

(x-2)x7xYıl

(x-2)x7xYıl

(x-2)x7xYıl

(x-2)x7xYıl

 

 

 

 

 

3.2.1.03

DAÜ Yayınevi onayı ile basılan veya Fakülte Kurulu tarafından kabul edilen her ders kitabı için 5, her yardımcı ders kitabı için 3 puan

3 / 5

3 / 5

3 / 5

3 / 5

 

 

 

 

 

3.2.1.04

Ders için portfolio veya web sitesi oluşturmak 3 puan; kapsamlı ders notları hazırlamak veya bilgisayar programları geliştirmek 2 puan; müfredatı güncellemek ve/veya ders içeriklerini yeniden düzenlemek, Uzaktan Eğitim Enstitüsü tarafından verilen dersleri düzenlemek ve geliştirmek 1 puan

1-3

1-3

1-3

1-3

 

 

 

 

 

3.2.1.05

Stüdyo ağırlıklı eğitim; mesleki ve akademik bilgi birikiminin stüdyo öğretimine aktarımı (Fakülte Kurulunun onayı gereklidir)

-

-

2

-

-

 

4

ÖDÜLLER ve ÜYELİKLER

 

 

 

4.1

ULUSLARARASI

 

 

 

 

4.1.1

 ÖDÜLLER

 

 

 

 

 

4.1.1.01

Başarı ödülü:  İlgili bilim/sanat/tasarım dalında yaptığı araştırmalar, yayınlar veya mesleki çalışmalar nedeni ile uluslararası yarışmaya açık, sürekliliği olan bir değerlendirme / yarışma sonucu ödüle layık görülmek.

10-40

10-40

10-40

10-40

 

 

 

 

4.1.2

 ÜYELİKLER

 

 

 

 

 

4.1.2.01

Uluslararası ödül değerlendirme kurulu veya süreli yayında yayın kurulu veya jüri üyeliği; veya

uluslararası tasarım alanı ile ilgili proje ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev almış olmak.

2 x Yıl

2 x Yıl

2 x Yıl

 

 

 

2 x Yıl

 

 

 

 

 

4.1.2.02

Uluslararası süreli yayın editörlüğü 4 puan x yıl, editör yardımcığı 2 puan x yıl

2-4 x Yıl

2-4 x Yıl

2-4 x Yıl

2-4 x Yıl

 

 

 

 

 

4.1.2.03

1.1.1 türü uluslararası yayınlarda hakemlik (değerlendirilen makale sayısı x 1 puan)

1 x makale sayısı

1 x makale sayısı

1 x makale sayısı

1 x makale sayısı

 

 

 

 

 

4.1.2.04

1.1.4 türü uluslararası konferanslarda hakemlik (Toplamda 6 puanı geçmemek kaydıyla değerlendirilen bildiri sayısı x 0.5 puan)

0.5-6

0.5-6

0.5 -6

0.5-6

 

 

 

 

 

4.1.2.05

NATO-SFS, EU, UN, NSF,TÜBİTAK  vb. kuruluşlarca desteklenen projelerde hakemlik

5 x proje sayısı

5 x proje sayısı

5 x proje sayısı

5 x proje sayısı

 

 

 

4.2

ULUSAL/YEREL

 

 

 

 

4.2.1

 ÖDÜLLER

 

 

 

 

 

4.2.1.01

Başarı ödülü:  İlgili bilim/sanat/tasarım dalında yaptığı araştırmalar, yayınlar veya mesleki çalışmalar nedeni ile ulusal/yerel yarışmaya açık, sürekliliği olan bir değerlendirme / yarışma sonucu ödüle layık görülmek. (ilk üç derece 20, mansiyon 10, plaket 5)

5/10/20

5/10/20

5/10/20

5/10/20

 

 

 

 

 

4.2.1.02

TÜBİTAK Bilim Ödülü

40

40

40

40

 

 

 

 

4.2.2

 ÜYELİKLER

 

 

 

 

 

4.2.2.01

Ulusal ödül değerlendirme kurulu veya süreli yayında yayın kurulu veya jüri üyeliği; veya ulusal tasarım alanı ile ilgili proje ve sanatsal etkinlik jürilerinde görev alma.

1 x Yıl

1 x Yıl

1 x Yıl

 

1 x Yıl

 

 

 

 

 

4.2.2.02

Ulusal/yerel süreli yayın editörlüğü 2 puan x yıl, editör yardımcığı 1 puan x yıl

1-2 x Yıl

1-2 x Yıl

1-2 x Yıl

1-2 x Yıl

 

 

 

 

 

4.2.2.03

1.2.1 türü ulusal/yerel yayınlarda hakemlik (değerlendirilen makale sayısı x 0.5 puan)

0.5 x makale sayısı

0.5 x makale sayısı

0.5 x makale sayısı

0.5 x makale sayısı

 

 

5

HİZMETLER

 

 

 

5.1

GENEL

 

 

 

 

5.1.1

AKADEMİK YÖNETİCİLİK

 

 

 

 

 

5.1.1.01

Diğer kurumlarda üst düzey yöneticilik:  DAÜ dışındaki kurumlarda (yurt içi veya yurt dışı) üst düzey yöneticilik deneyimi

1xYıl

1xYıl

1xYıl

1xYıl

 

 

 

 

5.1.2

MESLEKİ DENEYİM ve AKADEMİK OLMAYAN YÖNETİCİLİK

 

 

 

 

 

5.1.2.01

İlgili bilim dalında mesleki deneyim.

1xYıl

1xYıl

1xYıl

1xYıl

 

 

 

 

 

5.1.2.02

Kamu, KİT, özel sektörde üst düzey profesyonel yöneticilik deneyimi.

0.5xYıl

0.5xYıl

0.5xYıl

0.5xYıl

 

 

 

5.2

DAÜ VE TOPLUMA HİZMET

 

 

 

 

5.2.1

 DAܒYE HİZMET

 

 

 

 

 

5.2.1.01

Üniversite'de yöneticilik:  DAÜ Mevzuatında belirlenen akademik birimlerin yöneticiliği, yardımcılığı, kurul üyeliği ile Senato ve ÜYK kararıyla oluşturulan komisyon üyelikleri (rektör yardımcılığı, dekanlık ve okul müdürlüğü 5 puan, bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı, Rektörlükteki idari işlere yardımcı olmak amacıyla görevlendirilen akademik personel  4 puan, müdür yardımcılığı ve bölüm başkan yardımcılığı 3 puan, merkez başkanlığı 2 puan, kurul ve seçilmiş Senato ve Fakülte Kurulu üyelikleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu, Enstitü/Okul/Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ile Bölüm Kurulunca saptanan komisyon/komite üyelikleri 1 puan)

(1-5)xYıl

(1-5)xYıl

(1-5)xYıl

(1-5)xYıl

 

 

 

 

 

5.2.1.02

Kuruluş ve Geliştirme Etkinlikleri:  DAÜ içerisinde yeni bir birimin oluşturulmasında görevlendirilmek (Fakülte 15 puan, bölüm 10 puan, bölüm içinde yeni bir program 5 puan, araştırma merkezi 3 puan)

3-15

3-15

3-15

3-15

 

 

 

 

 

5.2.1.03

Uluslararası akreditasyon çalışması için komisyon üyeliği her yıl için 4; ulusal akreditasyon (ISO ve benzeri) her yıl için 2 puan

2 / 4 x Yıl

2 / 4 x Yıl

2-4 x Yıl

2-4 x Yıl

 

 

 

 

 

5.2.1.04

Üniversite çalışanlarına verilecek hizmet içi eğitim ve/veya seminer etkinliklerinin her biri için 1 puan

1

1

1

1

 

 

 

 

 

5.2.1.05

Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan DAÜ Sınav Komisyonunca düzenlenecek her üniversite içi sınav için soru hazırlama 1 puan, değerlendirme 1 puan; sınav organizasyonu için 2 puan

1 / 2

1 / 2

1 / 2

1 / 2

 

 

 

 

5.2.2

TOPLUMA HİZMET

 

 

 

 

 

5.2.2.01

Eğitim Etkinlikleri: Devlete ait birimlerde ve/veya sivil toplum örgütleri bünyesinde çalışanlara verilecek hizmet içi eğitim etkinlikleri; yapılacak terfi, seçme, sıralama ve yarışma sınavı hazırlığı ve/veya değerlendirme etkinliklerinin her biri için 1 puan;

1

1

1

1

 

 

 

 

 

5.2.2.02

Bilgilendirme: Kendi alanında toplumu bilgilendirme amacı ile yazılı ve/veya görsel basında yayımlanan her etkinlik için 1 puan

1

1

1

1

 

 

 

 

 

5.2.2.03

Bilirkişi raporu hazırlama: Kendi alanında  kuruluşlarca talep edilen konularda hazırlanan her bilirkişi raporu: uluslararası için 2 puan, ulusal için 1 puan.

1 / 2

1 / 2

1 / 2

1 / 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATAMA VE YÜKSELTMELERDE MİNİMUM KOŞULLAR

NOTLAR:

1.         Master ve doktora tez yöneticiliği (3.1.1.01 ve 3.1.2.01)  ile ilgili koşullar ile ilgili olarak:

Doçentlikle ilgili uygulamada, master (yüksek lisans) ve/veya doktora tez yöneticiliği (3.1.1.01 ve 3.1.2.01) ile ilgili koşulların sağlanamadığı durumlarda bu kategorideki puan eksikliği, eksik puanların 8 katı kadar puanı 1.1.1 (veya görsel sanatlarda 2.1.2.01/02 (ÜYK: 11/580-2)) kategorilerinden, aynı kategorideki minimum koşullara ilaveten toplamakla giderilebilir. Profesörlükle ilgili uygulamada ise, master ve/veya doktora tez yöneticiliğinden (3.1.1.01 ve 3.1.2.01) en az 3 puan toplanması gerekir. Ayrıca master ve/veya doktora tez yöneticiliğinden eksik kalan puanlar, eksik puanların 8 katı kadar puanı 1.1.1 (veya görsel sanatlarda 2.1.2.01/02 veya görsel sanatlarda 2.1.2.01/02)) kategorilerinden, aynı kategorideki minimum koşullara ilaveten toplamakla giderilebilir. (ÜYK: 10/596-1)

2.         Öğreticilik başarısı (3.2.1.03) ile ilgili koşul:

Başvuru tarihinden önceki tamamlanmış son dört döneme ait ortalama öğreticilik başarısının (3.2.1.03) fakültedeki / okuldaki tam zamanlı öğretim elemanları arasında en başarılı %80 dilimi içinde yer alması, ilk %80'lik dilimde olmama durumunda ise tamamlanmış son dört döneme ait ortalama öğreticilik başarısının 3.00/4.00 veya üzerinde olması gerekir. Tamamlanmış son dört döneme ait ortalama öğreticilik başarısı %80 diliminin dışında ve 3.00'ın altında olan başvuru sahibinin başvurusunun değerlendirilmeye alınması için 1.1.1 kategorisindeki minimum koşulların toplamının en az 2 katını sağlaması gerekir. (ÜYK: 10/569-2)

3.         Türkçe eğitim veren bölümler için 1.1.1.04 türü yayınlar ilgili Fakülte’nin önerisi ve Türkiye'deki benzeri fakültelerin uygulamaları gözününe alınarak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

 

TEMEL BİLİMLER VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ

 

TÜR

PUAN

ÖZEL KOŞUL

Doktora Jürisinin Atanması

Toplam bilimsel etkinlikler

16

1.1.1.01 veya 1.1.1.02’den en az bir yayın

 

 

 

 

Yardımcı Doçentlik Atama

Toplam bilimsel etkinlikler

18

1.1.1.01 veya 1.1.1.02’den en az bir yayın

 

 

 

 

Doçentlik Atama

1.1.1.01 veya 1.1.1.02

24

En az 1 adedi doktora sonrası çalışmalardan 1.1.1.01 türü

 

1.1

35

 

 

3.1.1.01 veya 3.1.2.01

3

Bakınız: Not-1

 

3.2.1.03

 

Bakınız: Not-2

 

TOPLAM

55

 

 

 

 

 

Profesörlük Atama

1.1.1.01 veya 1.1.1.02

36

En az 1 adedi doçentlik sonrası çalışmalardan 1.1.1.01 türü

 

1.1

70

 

 

3.1.1.01 veya 3.1.2.01

9

Bakınız: Not-1

 

3.2.1.03

 

Bakınız: Not-2

 

TOPLAM

120

 

 

SOSYAL VE İDARİ BİLİMLER

 

TÜR

PUAN

ÖZEL KOŞUL

Doktora Jürisi Atama

Toplam bilimsel etkinlikler

21

1.1.1.01 veya 1.1.1.04’den en az bir yayın

 

 

 

 

Yardımcı Doçentlik atama

Toplam bilimsel etkinlikler

22

1.1.1.01 veya 1.1.1.04’den en az bir yayın

 

 

 

 

Doçentlik Atama

1.1.1.01 veya 1.1.1.04

2 adet

En az bir tanesi Doktora sonrası etkinliklerden

 

1.1

24

 

 

1.1 veya 2.1.1.01, 2.2

35

 

 

3.1.1.01 veya 3.1.2.01

3

Bakınız: Not-1

 

3.2.1.03

 

Bakınız: Not-2

 

Toplam

55

 

 

 

 

 

Profesörlük Atama

1.1.1.01 veya 1.1.1.04

3 adet

En az bir tanesi Doçentlik sonrası etkinliklerden

1.1

36

 

1.1 veya 2.1.1.01, 2.2

70

 

3.1.1.01 veya 3.1.2.01

9

Bakınız: Not-1

3.2.1.03

 

Bakınız: Not-2

TOPLAM

120

 

 

MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

TÜR

PUAN

ÖZEL KOŞUL

Doktora Jürisinin Atanması

Toplam bilimsel etkinlikler

21

1.1.1.01 veya 1.1.1.04’den en az bir yayın

 

 

 

 

Yardımcı Doçentlik Atama

Toplam bilimsel etkinlikler

22

1.1.1.01 veya 1.1.1.04’den en az bir yayın

 

 

 

 

Doçentlik Atama

1.1.1.01 veya 1.1.1.04

2 adet

En az bir tanesi Doktora sonrası etkinliklerden

 

1.1

24

 

 

1.1 veya 2.1.1.01, 2.1.2.01, 2.1.2.02, 2.1.2.05, 2.1.3.01, 2.1.3.03, 2.2, 2.3.1.01

35

 

 

3.1.1.01 veya 3.1.2.01

3

 

 

3.2.1.03

 

İlk %80 içinde olmak

 

TOPLAM

55

 

 

 

 

 

Profesörlük Atama

1.1.1.01 veya 1.1.1.04

 

3 adet

En az bir tanesi Doçentlik sonrası etkinliklerden

 

1.1

36

 

 

1.1 veya 2.1.1.01, 2.1.2.01, 2.1.2.02, 2.1.2.05, 2.1.3.01, 2.1.3.03, 2.2, 2.3.1.01

70

 

 

3.1.1.01 veya 3.1.2.01

9

Bakınız: Not-1

 

3.2.1.03

 

Bakınız: Not-2

 

TOPLAM

120

 

 

 

 

HUKUK (ÜYK 09/550-3)

 

TÜR

PUAN

ÖZEL KOŞUL

Yardımcı Doçentlik Atama*

Toplam bilimsel etkinlikler

22

1.1.1.01 veya 1.1.1.04’den en az bir yayın

- VEYA-

1.2.1.01’den en az 3 yayın

 

 

 

 

Doçentlik Atama*

1.1.1.01         veya 1.1.1.04

-VEYA-

1.2.1.01

ve

 1.1.1.01 veya 1.1.1.04

2 adet

-VEYA

3 adet

ve

1 adet

En az bir tanesi Doktora sonrası etkinliklerden

-VEYA-

3 adet A Grubu makale ve 1 adet 1.1.1.04 makale

 

1.1

24

 

 

1.1 veya 2.1.1.01, 2.2

35

 

 

3.1.1.01 veya 3.1.2.01

3

Bakınız: Not-1

 

3.2.1.03

 

Bakınız: Not-2

 

Toplam

55

 

 

 

 

 

Profesörlük Atama*

1.1.1.01         veya 1.1.1.04

-VEYA-

1.2.1.01
ve

1.1.1.01 veya 1.1.1.04

3 adet


-VEYA

5 adet


ve

2 adet

En az bir tanesi Doçentlik sonrası etkinliklerden

-VEYA-

En az iki tanesi Doçentlik sonrası etkinliklerden,

ve

En az 1 tanesi Doçentlik sonrası etkinliklerden

1.1

36

 

1.1 veya 2.1.1.01, 2.2

70

 

3.1.1.01 veya 3.1.2.01

9

Bakınız: Not-1

3.2.1.03

 

Bakınız: Not-2

TOPLAM

120

 

 *  Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yeterli kadro oluşana kadar işbirliği anlaşması bulunulan Türkiye devlet üniversitelerinden hukuk alanında alınan akademik ünvanlar bu ilkelere bakılmaksızın geçerlidir.(ÜYK 10/554-6)

 

SAĞLIK BİLİMLERİ

ÜYK 10/569 – 5 Kararı:

“... Sağlık Bilimleri alanında yapılacak atama ve yükseltilmelerdeki minimum koşullar saptanana kadar yardımcı doçent atamalarında sadece “doktora derecesine sahip olmak” minimum koşulunun aranması, ve bu uygulamanın 15.09.2010 tarihinden başlayarak 3 yıl geçerli olmasına...”

 

GÖRSEL SANATLAR

ÜYK 11/580 - 2

Tür

Puan

Özel Koşul

Doktora  / Sanatta Yeterlilik Jürisinin Atanması

Toplam bilimsel etkinlikler

21

1.1.1.01, 1.1.1.02 veya 1.1.1.04 kategorisinden en az bir yayın

 

Yardımcı Doçentlik Atama

Toplam bilimsel etkinlikler

22

1.1.1.0, 1.1.1.02 veya 1.1.1.04 kategorisinden en az bir yayın veya 2.1.2.01 türü en az bir eser

 

Doçentlik Atama

1.1.1.01, 1.1.1.02, 1.1.1.03, 1.1.1.04, 1.2.1.01, 2.1.2.01, 2.1.2.02

 

34

En az 16 puanı, adayın doktora sonrası çalışmalarından 1.1.1.01, 1.1.1.02 veya 1.1.1.04 kategorisinden yayın/yayınlardan

-   VEYA  -

En az 16 puanı, adayın doktora/sanatta yeterlilik sonrası 2.1.2.01 türü en az bir eser VE 1.1.1.03 / 1.2.1.01 türü en az 1 makale 

1.1, 1.2, 2.1

45

 

3.1.1.01 veya 3.1.2.01

3

Bkz.1

3.2.1.02

Bkz.2

Bkz.2

TOPLAM

55

 

 

Profesörlük Atama

1.1.1.01, 1.1.1.02, 1.1.1.04

2.1.2.01, 2.1.2.02,

51

En az 17 puanı, adayın doçentlik sonrası çalışmalarından 1.1.1.01, 1.1.1.02 veya 1.1.1.04 kategorisinden yayın/yayınlardan

1.1, 1.2, 2.1

90

 

3.1.1.01 veya 3.1.2.01

9

Bkz.1

3.2.1.02

Bkz.2

Bkz.2

TOPLAM

120